Kirjalik tõlge

Kirjalik tõlge vene keelest eesti keelde.
Письменный перевод с русского языка на эстонский язык.

Ühe lehekülje maht – 1800 sümbolit koos tühikutega.
Объём одной страницы – 1800 символов с пробелами.

Ühe lehekülje tõlkimise hind on kõigest 8 eurot.
Перевод одной страницы стоит всего 8 евро.

55 11 281

info@kutistaja.ee