Kirjalik tõlge

Kirjalik tõlge vene keelest eesti keelde.
Письменный перевод с русского языка на эстонский язык.

Ühe lehekülje mahuks loetakse 1800 sümbolit koos tühikutega.
Объёмом одной страницы принято считать 1800 символов с пробелами.

Ühe lehekülje tõlkimise hind on kõigest 9 eurot.
Перевод одной страницы стоит всего 9 евро.

55 11 281

info@kutistaja.ee