Liikuv graafika

Töö hind kõigest 10 senti minut.
Стоимость работы всего 10 центов минута.

Fotod ja avatarid animeeritud taustaga.
Фото и аватары с анимированным фоном.

Valige välja üks, kaks, kolm või enam mustrit allolevas tabelis.
Выберите один, два, три или более узоров в таблице ниже.

Näiteks valime mustrid A1, A2 ja A3.
Для примера выберим узоры А1, А2 и А3.

Saatke soovitud mustrite koodid ja oma foto või alfa kanaliga video. Sobiv taustamuusika fail. Väljundvideo formaat MP4 (H.264), 1920×1080 (HD), pikkus 6 s.
Animeeritud tausta saab kasutada ka veebiblogi taustana.

Пришлите коды выбранных узоров, свое фото или видео с альфа каналом. Подходящий файл для фоновой музыки. Характеристики видео на выходе: формат мп4 (кодек H.264), размеры по умолчанию 1920 на 1080 (HD), продолжительность 6 секунд.

Võib tellida ka keerulisema struktuuriga lõputu taustaga video. Näide allpool. Saatke oma visandid ja teeme koos vinge liikuva tausta.
Можно заказать видео с бесконечным фоном с более сложной структуры. Пример ниже. Пришлите свой наброски и сделаем крутой фон.

Parallaksi visuaalse efektiga video fotost.
Видео с визуальным эфектом параллакса из фото.

Näiteks. Например.

Saatke oma foto ja sobiv taustamuusika fail.
Väljundvideo formaat MP4 (H.264), 1920×1080 (HD), pikkus kuni 20 s.
Animeeritud tausta saab kasutada ka veebiblogi taustana.

Пришлите свое фото и gодходящий файл для фоновой музыки. Характеристики видео на выходе: формат мп4 (кодек H.264), размеры по умолчанию 1920 на 1080 (HD), продолжительность до 20 секунд.

Portfoolio (портфолио)

Shutterstock

http://www.shutterstock.com/g/Kuno+V+Tooming?rid=2474605

Adobe Stock

https://stock.adobe.com/fi/contributor/207105742/kuno

Sirgnurga (180) ja täisnurga (90) poolitamine sirkli abil.
Kasutatud programme Adobe Illustrator ja Adobe After Effects.
1920×1080 px. Formaat MP4, koodek H.264. Faili suurus 8,98 MB. 30 sekundit.
Ehitame maja 3D printeriga ja hakkame seal elama.
Kasutatud programme Adobe Illustrator ja Adobe After Effects.
1920×1080 px. Formaat MP4, koodek H.264. Faili suurus 28,6 MB. 60 sekundit.
Slaidiesitlus. Tegevuse aruanne ja tegevuskava.
Kasutatud programme Adobe Illustrator ja Adobe After Effects.
Sellise slaidiesitluse jaoks sobivad ideaalselt rõhtasendis fotod formaadis 16:9.
Sellisel juhul on foto ja video formaadid kongruentsed.

1920×1080 px. Formaat MP4, 24 k/s, koodek H.264. Faili suurus 374 MB. 360 sekundit.